Vad är vi utan träden?

Det är tack vare många olika komponenter i naturen som vi överhuvudtaget kan leva och träden är en mycket viktig sådan. De stora skogarna brukar kallas jordens lungor, men även mindre skogar, dungar och till och med enstaka träd är viktiga. Förutom att de skänker oss syre så ger de t ex skön skugga under varma dagar. Få saker ute i naturen inhyser så mycket lugn och harmoni som stolta, vackra träd, men de behöver hållas efter. Särskilt behöver man hålla efter de träd som finns i närheten av människor som i trädgårdar, i parker, på arbetsplatser och skolor osv. Ett sjukt eller gammalt träd kan utgöra fara för människorna på många olika vis.

Träden behöver kärlek

Arborist kallas den fackman som ägnar sig åt trädskötsel. Arboristen beskär, diagnostiserar och behandlar träd. Dessutom sköter hen fällningen av träd som ska tas bort, samt fräsning av stubbar. Alla träd behöver tas om hand på sitt sätt. Fruktträd behöver tas om hand för att bära frukt och stora träd för att hållas starka och stabila. Man kan inte bara plantera träd och hoppas på det bästa, de behöver vård och kärlek.

Söker du efter en arborist Skåne så rekommenderar jag Greenwelle som har hjälpt mig flertalet gånger med allt från trädfällning till beskärning och jag har alltid fått strålande resultat. Träd ska man akta och vårda och bara fälla vid behov, dvs om de är sjuka eller i vägen för något viktigt. Ju mer träd desto vackrare och hälsosammare miljö för kropp, själ och hjärta.

7 Oct 2019