Vackra trädgårdar och växthus

Runt om i vårt vackra land finns det en mängd vackra trädgårdar.  Man kan se hur trädgårdarna kan prunka av blommor, grönska och inte minst köksväxter som kan vara både vackra och nyttiga.

Dessutom kan trädgårdarna förgyllas med skulpturer, fontäner eller andra dekorationer. Ett växthus kan också vara något som både skapar ett extra rum i trädgården och som ger utrymme att odla annorlunda vackra växter. Eller inte minst matnyttiga växter som vi annars inte skulle kunna odla i vårt klimat.

Man kan välja ett växthus som passar trädgården i form eller färg. Det behöver inte vara ett vanligt fyrkantigt växthus utan varför inte ett sexkantigt växthus, ett väggväxthus eller något annat som passar in.

Stommen kan också målas i olika färger, antingen för att skapa ett diskret växthus som smälter in i den övriga vegetationen eller skapa en färgklick som blir trädgårdens blickfång.

Ett växthus förlänger också odlingssässongen och kan skapa fägring i trädgården under en längre tid under året och man kan även vinterförvara växter som behöver en lite skyddad miljö över vintern.

Om man varmhåller växthuset några frostnätter sen vår och tidig höst klarar sig växter som inte tål frost i flera veckor eller månader längre än de hade gjort om de stod på friland.

Man kan också jobba med stigar, murar och vegetation för att skapa rum och vackra platser i trädgården.

21 Dec 2016