När träd går i graven

Är man naturälskare i själ och hjärta så är det alltid lite trist när ett ståtligt träd måste fällas. Anledningarna till varför man fäller träd är flera, det kan handla om att trädet är sjukt; att risken för att det ska falla och orsaka skador är överhängande; eller att det skymmer sikt eller yta som ska användas till annat. Vi är lyckligt lottade här i Sverige och har gott om träd, så det råder ingen brist på dem, om man ska försöka se det lite krasst. Det är ändå särskilt tråkigt när ett friskt och ståtligt träd måste huggas ner, det är ofrånkomligt.

Korrekt trädfällning

Att fälla träd är ingen enkel sak och givetvis ska man alltid anlita personer som är utbildade i just trädfällning, annars kan det bli väldigt farligt. Om trädet faller fel, till exempel, bara fundera ett slag på vilken oerhörd skada det skulle kunna åsamka både människor, miljö och materiel. En erfaren trädfällare har både de rätt verktygen och de rätta kunskaperna för att processen ska gå så smidigt som möjligt.

När ett träd måste bort

Ett företag som specialiserat sig på bl.a. trädfällning är Greenwelle och det är ett företag som jag varmt kan rekommendera när det kommer till trädfällning. På inget sätt uppmanar jag till trädfällning i onödan, men när ett träd måste bort, så är det Greenwelle man helst låter fixa jobbet.

Det är alltid en sorgens dag när ett träd går i graven, men tar man ansvar för träet som trädet lämnar efter sig så är det i alla fall inte förgäves.

14 Feb 2017